Nový školský rok

Po dlhšej odmlke dovoľte privítať prostredníctvom našej stránky všetky deti v materskej škole a popriať im krásny a pohodový školský rok plný zážitkov a kamarátstiev…

Zápis detí do materskej školy

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o našu materskú školu v školskom roku 2016/2017, že pre prihlášky si môžu prísť osobne do materskej školy (sú k dispozícii u všetkých učiteliek), alebo si ich môžu stiahnuť z internetovej stránky zo súborov na stiahnutie. Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku stačí priniesť do materskej školy do konca apríla 2016…

Prázdniny v MŠ

Prevádzka materskej školy sa končí 22.12.2015. (23.12. je materská škola zatvorená.) V roku 2016 sa prevádzka materskej školy začne 11.1.2016 (pondelok)…

POĎAKOVANIE

Dovoľte nám, milí rodičia, starí rodičia, priatelia a priaznivci našej materskej školy, aby sme Vám s končiacim rokom 2015 mohli poďakovať za Vašu spoluprácu, dôveru, ktorú nám preukazujete, za všetky milé slová a úsmevy, za podporu a pomoc.Vážime si to. Z celého srdca Vám želáme rok 2016 plný zdravia, šťastia a úsmevov na tvári. Ďakuje…

PRIANIE

Krásne Vianoce plné pohody, radosti, veselosti a v Novom roku veľa zdravia, šťastia, životného elánu zo srdca želá všetkým kolektív materskej školy.  …