Prihlášky do materskej školy

Prihlášky do materskej školy na školský rok 2017/2018 sú k  dispozícií v materskej škole u triednych učiteliek aj na stránke materskej školy (v sekcii na stiahnutie). Vypísanú a lekárom potvrdenú prihlášku treba priniesť do materskej školy do konca apríla 2017…

PRIANIE

Krásne Vianoce plné radosti a veselosti, v Novom roku hlavne zdravie a šťastie z celého srdca želajú deti a kolektív materskej školy…

Nový školský rok

Po dlhšej odmlke dovoľte privítať prostredníctvom našej stránky všetky deti v materskej škole a popriať im krásny a pohodový školský rok plný zážitkov a kamarátstiev…

Zápis detí do materskej školy

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o našu materskú školu v školskom roku 2016/2017, že pre prihlášky si môžu prísť osobne do materskej školy (sú k dispozícii u všetkých učiteliek), alebo si ich môžu stiahnuť z internetovej stránky zo súborov na stiahnutie. Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku stačí priniesť do materskej školy do konca apríla 2016…